SCHOOL FEES BREAKDOWN

ND, SCHOOL OF BUSINESS / SCHOOL OF ENVIRONMENTAL
 1. Admission checking —————————- N1,250
 2. Acceptance —————————————-N11,750
 3. Medical fee  ————————————— N4,250
 4. Student health insurance ———————- N2,250
 5. ICT & Entrepreneur —————————– N11,000
 6. Logbook ——————————————– N9,000
 7. Tuition and Exam ——————————– N 25,000
ND, SCHOOL OF APPLIED SCIENCES  / SCHOOL OF ENGINEERING
 1. Admission checking —————————- N1,250
 2. Acceptance —————————————-N11,750
 3. Medical fee  ————————————— N4,250
 4. Student health insurance ———————- N2,250
 5. ICT & Entrepreneur —————————– N11,000
 6. Logbook ——————————————– N9,000
 7. Tuition and Exam ——————————– N 30,000
HND & PART TIME SCHOOL BUSINESS /
 SCHOOL OF ENVIRONMENTAL .
 1. Admission checking —————– N1,250
 2. Acceptance ————————— N11,750
 3. Medical fee  ————————— N4,250
 4. Student health insurance ————N2,250
 5. ICT & Entrepreneur ——————-N11,000
 6. Logbook ———————————N9,000
 7. Tuition and Exam ——————— N 30,000
 8.   Biometric ID Card (Part time only) —— N4,000
HND & PART TIME, SCHOOL OF APPLIED SCIENCES /
 SCHOOL OF ENGINEERING
 1. Admission checking —————- N1,250
 2. Acceptance ————————— N11,750
 3. Medical fee  ————————— N4,250
 4. Student health insurance ———–N2,250
 5. ICT & Entrepreneur ——————N11,000
 6. Logbook ———————————N9,000
 7. Tuition and Exam ——————– N 35,000
 8.   Biometric ID Card (Part time only) —— N4,000